Istoric

Zece Plus a început în 2006 ca proiectul ambiţios al unor tineri absolvenţi ai Facultăţii de Psihologie şi ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii " Al. I. Cuza" - Iaşi, care încercau să-şi croiască propriul drum în lumea consacrată şi destul de închisă a intelectualităţii româneşti.

Startul a fost dat prin deschiderea a două filiale, Braşov şi Oneşti, şi prin lansarea a 4 programe de formare autorizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin Centrul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, actuala Autoritate Naţională pentru Calificări.

Tinerii absolvenţi au devenit treptat specialişti în formare, au primit în rândurile lor alţi tineri ambiţioşi, capabili de performanţe profesionale şi personale remarcabile. Celor două filiale li s-au adăugat încă 20, pe tot teritoriul României, iar celor 4 programe de formare, încă 21, care au fost parcurse de un număr impresionant de persoane. La finalul anului 2013, documentele oficiale Zece Plus atestau 12.868 de persoane certificate în urma absolvirii programelor de iniţiere, perfecţionare şi specializare, respectiv 949 persoane certificate în urma absolvirii programelor de calificare şi recalificare.

Astăzi, gama serviciilor educaţionale oferite de Zece Plus este mult mai complexă, obiectivul nostru fiind acela de a transforma Zece Plus într-un brand educaţional, într-o piaţă concurenţială extrem de acerbă.

Venim în întâmpinarea nevoilor de formare, perfecţionare, dezvoltare personală ţi profesională cu:

Zece Plus a dezvoltat treptat, pe lângă Departamentul de formare continuă, un Departament de cercetare şi dezvoltare de softuri educaţionale. În perioada 01.09.2013-01.08.2014, specialiştii din cadrul acestui departament, digitalizează toate manualele şcolare din învăţământul gimnazial, individual sau în parteneriat cu edituri consacrate din România, urmând ca din 01.09.2014 să digitalizăm manualele şcolare din învăţământul liceal.

De asemenea, în cadrul Zece Plus, a fost dezvoltat şi un Departament de Cercetare Pedagogică ce are drept obiective:

Mulţumim eminenţelor din cadrul Facultăţii de Psihologie şi ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii " Al. I. Cuza" - Iaşi, care ne-au oferit şansa de a dezvolta acest departament, colaborând cu Zece Plus în calitate de parteneri în diverse proiecte europene!

Pentru ca toată munca specialiştilor noştri să ajungă la dumneavoastră, în 2010, a fost înfiinţată şi Editura Zece Plus, o entitate menită să acorde o şansă tinerilor intelectuali şi cercetătorilor din România. Momentan suntem mici, dar nu contenim să creştem!

Vă aşteptăm în comunitatea noastră!

Zece Plus

"Educaţia este cea mai puternică armă care poate schimba lumea"

Nelson Rolihlahla Mandela

Referinţe

Zece Plus înseamnă asumarea curajului de a îmbina tradiţionalul cu inovaţia impusă de modernism, de a transpune concepetele educaţiei adulţilor într-o altă dimensiune.
Prof. Dr. Bacanu Gheorghe - Universitatea Transilvania Braşov
Scepticismul meu vis-a-vis de calitatea şi eficienţa programelor de formare pentru adulţi a fost năruit în momentul în care conjunctura m-a transformat în cursant Zece Plus.
Prof. Dr. Ungureanu Virgil-Barbu - Universitatea Transilvania Braşov