E-şcoala
platformă educaţională
Sistem integrat de gestiune şi evidenţă instituţii de învăţământ.
Mai mult
Cadre didactice
E-şcoala facilitează procesul de coordonare a activităţilor instructiv-educative, de personalizare a activităţilor de predare şi evaluare.
Mai mult
Părinţi
E-şcoala eficientizează procesul de informare, responsabilizare şi implicare a părintelui în activitatea de formare a elevului.
Mai mult
E-şcoala facilitează procesul de monitorizare, îndrumare şi coordonare a activităţii cadrelor didactice şi evoluţiei şcolare a elevilor.
E-şcoala pune la dispoziţie un arsenal de instrumente menite să eficientizeze activitatea de învăţare, să optimizeze climatul educaţional.
E-şcoala facilitează procesul de coordonare a activităţilor instructiv- educative, de personalizare a activităţilor de predare şi evaluare.
E-şcoala eficientizează procesul de informare, responsabilizare şi implicare a părintelui în activitatea de formare a elevului.

Licee

Liceul Odobleja
Bucureşti
Colegiul Tehnic Airinei
Bucureşti
Colegiul Mecanică Fină
Bucureşti
Colegiul Național "I.L. Caragiale"
Bucureşti
Mai mult

Şcoli generale

Şcoala nr. 146 "I.G. Duca"
Bucureşti
Şcoala nr. 280 "M. Sebastian"
Bucureşti
Şcoala nr. 152 "Uruguay"
Bucureşti
Şcoala nr. 79
Bucureşti
Mai mult

Funcţionalităţi

Gestionare centralizată a notelor, calificativelor și absențelor

E-școala conține instrumentul Catalog on-line care facilitează centralizarea notelor, absențelor și calificativelor, având încorporat sistemul de raportare și avertizare către părinți, cadre didactice, conducerea instituției de învățământ.

Rapoarte de performanță elevi și cadre didactice

Conducerea instituției școlare, cadrul didactic, dirigintele, părintele, fiecare poate obține rapoarte periodice privind evoluția școlară a elevilor. Se poate realiza astfel o diagnosticare, o îndrumare, o personalizare a actului instructiv-educativ centrată pe elev.

Gestionare instrumente evaluare conform metodologiilor în vigoare.

E-școală pune la dispoziția actorilor implicați în actul instructiv-educativ un arsenal de instrumente de evaluare, adaptate legislației și metodologiei în vigoare, optimizând astfel procesul de evaluare în cazul obținerii gradației de merit, a statutului de mentor, includerea în corpul managerilor în educație, etc.

Mapa directorului

Mapa virtuală conține toate instrumentele necesare bunei desfășurări a activităților aferente atribuțiilor directorului, de la întocmirea regulamentelor, planurilor manageriale, până la decizii dictate de o situație generală sau particulară.
Mai mult